Boira gebrada


És el que ofusca la política actual i fa que ens comportem com a llops entre nosaltres?? i mentrestant aqui nosaltres comprant regals de Nadal i Reis com si la psicosi social de crisi fos una imaginació, necesitem fets que ens posin els peus a terra per saber del cert si és veritat o no?? o senzillament ens alegrem d'estar millor que altres. No entenc que ens puguem quedar quiets davant de bestialitats com les que estan passant davant dels nostres ulls...

Sempre tinc al cap aquest poema de Martin Niemöller

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

"Quan van venir a buscar-me
ningú va parlar per a mi."

1 comentari: