venus flytrap


Inspirada en l'autèntica "Dionaea Muscipula" o altrament dita planta carnívora atrapa mosques, aquesta no necessita ser regada i a més no mata els insectes sino que els atrapa per a poder deixar-los anar en llibertat, bastant menys cruel i evident ment molt mes artificial, però què hi farem...

Vist l'èxit que he tingut fins al moment amb les plantes carnívores, crec que serà la meva propera adquisició.

Trobat via espegizmo la podeu comprar aquí

1 comentari: